audiovizualna komunikacijska politika


audiovizualna komunikacijska politika
audio-visual communications policy
* * *
• audio-visual communications policy
• audiovisual communications policy

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.